Prawo międzynarodowe

Jako prawo międzynarodowe rozumie się zupełnie odrębną dziedzinę wiedzy prawniczej, która stanowi gałąź osobną niż prawo prywatne międzynarodowe, które nierzadko określane jest także mianem prawa międzynarodowego publicznego. Warto wspomnieć, że jako prawo międzynarodowe w swym charakterze rozumie się gałęź prawa, która uwzględnia przeróżne zbiory norm prawnych oraz normuje stosunki na linii organizm państwowy- organizm państwowy, ale także nie tylko między państwami, co i rozlicznymi organizacjami międzynarodowymi, a także podmiotami związanymi pośrednio czy też bezpośrednio z prawem międzynarodowym. W zasadzie o prawie międzynarodowym śmiało można mówić jako o tworze prawnym funkcjonującym nieprzerwanie od czasów starożytności.

Obecnie, w dzisiejszym świecie, prawo międzynarodowe ma wraz z biegiem czasu coraz większe znaczenie i tlenoterapia pełni coraz ważniejszą funkcję, co wynika zwłaszcza z faktu, że organizmy państwowe zaczynają ze sobą coraz chętniej współpracować. Prawo międzynarodowe stanowi obecnie również podwaliny do tworzenia się szerokiej gamy rozmaitych porządków prawnych i instytucji oraz specyficznych organizacji, do jakich zalicza się na przykład prawo WTO, czy też prawo Unii Europejskiej. Nie zapominajmy też i o tym, że spora grupa norm prawa międzynarodowego jest ustalana na mocy prawa krajowego, czyli wewnętrznego. W takim schemacie działa także prawo międzynarodowe w naszym kraju, które oparte jest w dużym stopniu na podstawie artykułu 87 ustępu 1 Konstytucji RP. Niegdyś dla określenia terminu prawo międzynarodowe stosowano określenie prawo narodów.
Wpis zawdzięczamy: