Prawo administracyjne

Prawem administracyjnym określa się prawo, które obejmuje normy generalne, ale także i tak zwane normy abstrakcyjne, które nie mają żadnego charakteru materialnego. Wielokrotnie zdarza się, że chodzi w ich przypadku o obowiązujące zasady ale w znaczeniu typowo podmiotowym. To one normują sytuację prawną podmiotów, które nie są uzależnione od jakichkolwiek organów administracji publicznej. Biorąc pod uwagę jak wiele ich jest, wyszczególnia się podział norm, pod różnymi kątami, o czym więcej i bardziej szczegółowo opowiemy w ramach niniejszego poradnika.

Cechą wyszczególniającą prawo administracyjne na tle szerokiej gamy rozmaitych innych rodzajów prawa jest fakt, że ta dziedzina wiedzy bazuje na rozlicznych normach. Jeżeli chodzi o początki jej rozwoju, to sięgają one raczej drugiej połowy osiemnastego stulecia, ponieważ to właśnie wtedy, pod jego końcówkę, doszło do wybuchu rewolucji francuskiej, co przyczyniło się do wprowadzenia wielorakich zmian i różnych ewolucji w zakresie rozwoju administracji ogólnie. Dodatkowo, warto także wspomnieć, że określony został wtedy konkretny zakres oddziaływania prawa administracyjnego, który był mocno zbliżony już wówczas do zakresu prawa administracyjnego, jaki wyszczególnia się dzisiaj. W naszym kraju natomiast można mówić o wyodrębnieniu rozlicznych gałęzi prawa administracyjnego, w tym prawo administracyjne ustrojowe, prawo administracyjne procesowe, prawo administracyjne materialne. Ponadto, biorąc pod uwagę regulacje odnoszące się do statusu urzędników czy funkcjonariuszy publicznych, wyszczególnia się prawo urzędnicze.
Wpis zawdzięczamy: