Klasyfikacja podatków

W każdym organizmie państwowym wyszczególnia się dziedzinę i gałąź prawa, jaką jest przede wszystkim prawo finansowe. W obrębie prawa finansowego natomiast wyróżnia się także dodatkowo inne podkategorie, w tym na przykład prawo podatkowe, stanowiące jedną z najbardziej dynamicznych kategorii prawnych w ogóle.
Ze względu na szereg rozmaitych kryteriów i czynników klasyfikacyjnych, wydziela się bogaty zakres podziału prawa podatkowego, a co za tym idzie także i hierarchie podatków. W szczególności jako wspomniane powyżej rozmaite czynniki uznaje się przedmiot opodatkowania, a także wymiar i pobór podatków, ich przerzucalność oraz zdolność świadczenia, do tego warto wspomnieć o kryterium w postaci podziału podatków między konkretnymi budżetami.

Ze względu na pierwszych z wymienionych czynników jakim jest przedmiot opodatkowania, wyróżnia się kilka kategorii podatkowych, w tym podatki dochodowe, podatki przychodowe, podatki konsumpcyjne, podatki majątkowe. Biorąc pod uwagę ich wymiar z kolei obowiązuje podział na dwie podstawowe kategorie, w tym podatki bezpośrednie i podatki pośrednie. Do tego nie zapominajmy również o podatkach samorządowych i państwowych, a także o podziale pod kątem kryterium kaki jest rodzaj stawki podatkowej, gdzie rodzajem nadrzędnym podatków są kwotowe, czy stałe a więc inaczej proporcjonalne. Do tego warto także dodać o podatkach degresywnych i progresywnych, w tych drugich należy wspomnieć o przyspieszonej stawce podatkowej, liniowej czy PIT a więc opóźnionej. Jeszcze co innego to podatki rzeczowe oraz osobowe.
Wpis zawdzięczamy: