Źródła prawa

Prawo rozumiane jako swego rodzaju system przepisów, zbiór norm i ustaw, nie mogłoby funkcjonować w żadnym organizmie państwowym, czy tez jakiejkolwiek grupie społecznej i zbiorowości, gdyby nie fakt, że pochodzi ono z rozmaitych źródeł. O tych źródłach postanowiliśmy nieco szerzej wspomnieć właśnie w niniejszym wirtualnym poradniku. Do przeczytania którego gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych.
Na wstępie wspomnijmy może o tym, że nierzadko wyszczególnia się charakterystyczny podział źródeł prawa, który niestety uchodzi wśród fachowców i badaczy prawa jako nauki i odrębnej gałęzi wiedzy za mylny. Mowa tu o źródłach prawa sensu stricto czyli z języka łacińskiego – fontes iuris oriundi, czy też fontes iuris cognoscendi, a więc źródeł poznania prawa.

Termin pierwszy odnosi się do wszelakiego rodzaju aktów normatywnych, jakie stanowią akty prawne obejmujące przepisy prawne. Dzięki nim możliwe jest tworzenie rozmaitych dokumentacji prawniczych, w tym właśnie ustaw i innych aktów normatywnych zgodnie z jednym kanonem zasad i postanowień. Jeżeli chodzi natomiast o pojęcie źródeł poznania prawa, to odnosi się tenże termin do źródeł prawa obejmujących dokumenty, Internet, publikacje we wszelkiego tego słowa znaczeniu. Jest to zatem wykorzystywanie i gruntowne badanie wszelakich materiałów, jakie mają sprzyjać poznaniu prawa oraz przekazie o prawie w rozmaitym znaczeniu tego słowa oraz na różnych płaszczyznach. Ze względu na to, że istnieje wiele gałęzi prawnych i źródeł prawa co za tym idzie, wydziela się podział na systemy prawne, jakie są uzależnione od zróżnicowań kulturowych, w tym w kulturze zachodniej wyszczególnia się dwa główne, nadrzędne systemy prawne do jakich zalicza się kontynentalny system prawa oraz anglosaski system prawa common law.
Wpis zawdzięczamy: