Gałęzie prawa wewnętrznego

Prawo wewnętrzne to najobszerniejsza z kategorii generalnego podziału prawa, jako nauki i wiedzy dotyczącej funkcjonowania organizmu państwowego i zbiorowości społecznych w nim zamieszkujących. W grę wchodzi tu hierarchia uwzględniająca między innymi prawo konstytucyjne, ale także prawo finansowe, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo karne, prawo pracy, prawo administracyjne.
W przypadku prawa cywilnego, bowiem o nim trzeba powiedzieć nieco szerzej – jest to prawo, które normuje kontakty na linii podmiot prawa oraz drugi podmiot prawa. Mowa tu o stabilizowaniu relacji poziomych, o jakich mówi się w sytuacji, kiedy jeden z podmiotów wyżej wspomnianych jest w stosunku prawnym i nie ma możliwości narzucania drugiemu podmiotowi własnego zdania i swej własnej woli.

W kontekście prawa pracy natomiast mówi się o szeregu rozlicznych przepisów i działań praktycznych z zakresu prawa, które mają polegać na normowaniu stosunków na linii pracodawca oraz pracownik. Dodatkowo, warto także wspomnieć o organizacjach pracowników i ich relacjach z pracodawcami. W tym przypadku chodzi o związku zawodowe, które opierają się na zasadach cywilnoprawnych. Nie zapominajmy także i o tym, że istnieje w naszym kraju Kodeks pracy, którym tez zajmują się specjaliści od prawa pracy. Prawo administracyjne z kolei bazuje na regulacjach obejmujących relacje między podmiotami ale w stosunku pionowym, czyli kiedy jedna strona narzuca to, co chce i może kreować konkretną sytuację prawną dla drugiej ze stron.
Wpis zawdzięczamy: