Prawo konstytucyjne

Jako prawo konstytucyjne rozumie się innymi słowy prawo polityczne, czy z języka francuskiego formalnie i fachowo mówiąc droit politique. Jest to nic innego jak prawo państwowe, które obejmuje szeroki wachlarz rozlicznych norm i przepisów jakie wprowadzone są w danej zbiorowości społecznej i całym organizmie państwowym przede wszystkim z tego względu, że mają one na celu regulowanie ustroju politycznego. Dodatkowo, gdyby nie ten zestaw norm, nie byłoby możliwe utrzymanie ładu gospodarczego oraz porządku społecznego wewnątrz organizmu państwowego. Jest to także zestaw wszelakich ustaleń natury prawnej zwanych normami konstytucyjnymi, czyli zawartymi w akcie jakim jest konstytucja.

Określenie prawo polityczne, jakie stanowi zwrot synonimiczny dla prawa konstytucyjnego, jest równoznaczna z terminem jaki przytaczał w swojej publikacji naukowej Rousseau a mianowicie chodzi tu o Umowę społeczną. Zasady prawa politycznego. Ta definicja, już stulecia temu opracowana przez popularnego na całym świecie badacza prawa, obowiązuje po dziś dzień, jeżeli chodzi o ujęcie w praktyce i teorii czym jest prawo polityczne. Warto wspomnieć o tym, że prawo konstytucyjne jest w zasadzie w zdecydowanej większości aktualnych krajów na mapie, a ich wyjątkami okazują się w obrębie Unii Europejskiej na przykład Austria oraz Niemcy, bowiem tam obowiązującym typem prawa jest prawo państwowe. Warto także dodać, że w obrębie prawa konstytucyjnego wydziela się prawo parlamentarne które odnosi się z kolei do działania parlamentu, systemu jego pracy, kompetencji i regulacji z nim związanych.
Wpis zawdzięczamy:

Zobacz stronę autora: galeria malarstwa online