Prawo w Polsce: od starożytności do współczesności

Starożytność

Początki prawa w Polsce Historia prawa w Polsce sięga głęboko w przeszłość. Już w starożytności istniały pewne zasady regulujące życie społeczności. Pierwsze znane prawo polskie pojawiło się w X wieku.

System prawny w starożytności W czasach starożytnych, Polska nie była jednolitą jednostką polityczną, dlatego system prawny był różnorodny. Plemiona posiadały swoje własne prawa, które regulowały m.in. dziedziczenie i karanie przestępców.

Wpływ prawa rzymskiego Wpływ prawa rzymskiego na rozwój polskiego systemu prawno-porządkowego był znaczący. Podczas okresu rozbicia dzielnicowego, prawo rzymskie wpłynęło na tworzenie się nowych zasad prawnych i instytucji.