Pages Menu
Categories Menu

Straz pozarna

Straz pozarna

Straz pozarna

Straż pożarna kiedyś funkcjonowała pod określeniem ciekawie brzmiącym – straż ogniowa. Jest to instytucja, wręcz formacja, zebrana w celu takim, aby świadczyć kompleksową pomoc ludziom będącym w nagłym zdarzeniu losowy, z udziałem żywiołu, jakim jest ogień. Ponadto strażacy są to funkcjonariusze udzielającej kompleksowej pomocy, przez którą rozumie się nie tylko gaszenie rozprzestrzenionego ognia, ale także ograniczanie czy pomoc po wystąpieniu wielorakich innych zagrożeń.http://www.verva.edu.pl/

Straz pozarna

Mowa tu o wszystkim tym, na co człowiek nie ma nierzadko większego wpływu, a więc raczej nie jest to wyraz przestępczości, co przede wszystkim zjawiska atmosferyczne, żywioły czy kataklizmy, jakich siła jest tak duża, że człowiek nie jest w stanie poradzić sobie jako jednostka. Strażacy pomagają na przykład, kiedy pojawia się przypadek wylania rzeki z koryta i kiedy ludziom potrzebne jest wsparcie techniczne.

Podobnie, gdy dojdzie do zawalenia się budynku, a ktoś zostanie pod nim przysypany czy też, kiedy ma miejsce poważy wypadek drogowy, a uczestników tego zdarzenia drogowego trzeba w jakiś sposób ratować - często wyciągać spod gruzów czy przewróconych aut, rozkleszczać, ciąć auta itd. Strażacy i ich pomoc w tej materii są zdecydowanie nieocenione. Nie zapominajmy także i o tym, że straż pożarna może pomagać w usuwaniu skutków katastrof, działając na przykład przy masowych zdarzeniach jak akty terroryzmu. Kiedyś jako straż pożarną rozumiano taką formację, która miała walczyć wyłącznie z jednym żywiołem, jakim jest ogień. Nie powinno zatem dziwić, dlaczego straż pożarna niegdyś funkcjonowała pod mianem straży ogniowej. Ogólnie warto wspomnieć nieco na temat samej historii. Straż pożarna była znana już w okresie dawnych Rzymian.

Straz pozarna

Pierwsze tego typu formacje, oczywiście niewyszkolone, bo i skąd, zupełnie pierwotne pojawiły się w okresie szóstego roku naszej ery. Zostali oni uformowani przez obecnego wówczas cesarza Oktawiana Augusta. Byli to Vigiles. Warto także wspomnieć, że za autora norm pracy współczesnego strażaka odpowiedzialny jest w dużym stopniu Andrzej Frycz Modrzewski, który zasady działalności realizowanej przez omawianą tu straż należycie opracował w sposób bardzo szczegółowy.

Jeżeli natomiast chodzi o nasz kraj konkretnie, to straż pożarna w wymiarze profesjonalnym, a więc zawodowym powstała dokładnie w pierwszym swym wydaniu w dniu 5 lutego 1752 roku na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Powstała ona na rozkaz powołania tejże jednostki wydany przez marszałka koronnego tamtego okresu czyli Franciszka Bielińskiego. Jeżeli natomiast chodzi o formacje straży pożarnej ochotniczej, to już pierwsze takie struktury zaczęły formować się w latach czterdziestych dziewiętnastego stulecia i przetrwały one po dzień dzisiejszy. Musimy też wiedzieć, że obecnie istnieje cała masa rozmaitych zapisków dotyczących zawiłej historii rozwoju pożarnictwa.

Dodatkowo na tejże podstawie otwarto liczne placówki muzealne poświęcone działalności oraz dziejom straży pożarnej. Strażacy, jak większość zawodów, maja swojego patona wśród świętych. Jest nim święty Florian. W Polsce obchodzi się także Dzień Strażaka, jaki wypada 4 maja. Mowa także o corocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Strażaka, co ma miejsce regularnie od końca 1999 roku.

https://czytka.edu.pl/
- autor artykułu