Pages Menu
Categories Menu

Dzialalnosc strazy pozarnej

Dzialalnosc strazy pozarnej

Jeżeli mowa o zakresie działania straży pożarnej we współczesnym wymiarze, to warto wspomnieć, że funkcjonariusze trudnią się szeroko rozumianym ratownictwem.

Dzialalnosc strazy pozarnej

Poprzez to rozumie się rozmaite zadania, jakie są zadaniami specjalnymi z zakresu działań biologicznych. Mowa tu o neutralizowaniu rozmaitych zakaźnych czynników a także ochronie ludzkości, gospodarstw, ludzi, terenów zwłaszcza przed atakami terrorystycznymi, w jakich korzysta się z zastosowania broni biologicznej.Dzialalnosc strazy pozarnej Kolejny typ zadań są to zadania mające na celu likwidowanie chemicznych czynników a zatem neutralizowanie ale już nie czynników biologicznych, zaś chemicznych. Do tego dochodzi również ochrona ludności, środowiska naturalnego, istot żywych takich jak zwierzęta.

W tym przypadku ataki terrorystyczne odbywają się poprzez wykorzystanie broni chemicznej.Dzialalnosc strazy pozarnej Mowa tu też o pewnych poważnych katastrofach drogowych oraz chemicznych. Jeszcze co innego to działania medyczne, a więc takie, w których chodzi o pierwszą pomoc w natychmiastowym momencie, na przykład wtedy, kiedy nie ma szans na przybycie specjalistycznych służb o charakterze medycznym. Dodatkowo dochodzą do tego zadania techniczne, wysokościowe, wodne, radiologiczne czyli takie, które mają na celu zapewnienie ochrony przed promieniowaniem jonizującym szkodliwym dla człowieka oraz środowiska, a także zadania poszukiwawcze opierające się na lokalizacji oraz wydobywaniu ludzi w momencie katastrof budowlanych, a także zdarzeń takich jak trzęsienia ziemi czy też ruchome piaski, bagna, torfowiska itd.


- autor artykułu